Naturvårdsverket har fattat ett beslut om att öka provtagningen i sambands med årets skyddsjakt på knubbsäl. Beslutet fattades efter ett önskemål från Naturhistoriska riksmuseet, skriver Naturvårdsverket på deras hemsida.

Anledningen till den utökade provtagningen beror på resultaten från provtagningen år 2015 som visade på att endast hälften av de könsmogna klubbsälarna var dräktiga. Naturhistoriska riksmuseet ser att detta är i behov av att undersökas närmare. 

– Naturvårdsverket tycker att det är viktigt att Naturhistoriska riksmuseet får in de prover som behövs för att kunna följa de svenska sälstammarnas hälsostatus. Vi hoppas att ersättningen till jägarna medför att de vill bidra till att Naturhistoriska riksmuseet ska kunna följa sälstammarnas hälsostatus på ett så bra sätt som möjligt säger Nils Mårtenson, handläggare på viltförvaltningsenheten i ett pressmeddelande. 

Provtagningen kommer att ske under perioden 1 oktober 2017 till 31 mars 2018. Ersättning kommer att betalas ut för samtliga knubbsälshonor med en kroppslängd på 130 centimeter eller längre.