lokareviretLänsstyrelsen i Örebro län har, tillsammans med Länsstyrelsen i Värmlands län, beslutat att utöka tilldelningen av antalet vargar som får skjutas i jaktområde Loka i Örebro län med en (1) individ.

I lördags, den 7 januari, hade också sex vargar skjutits i Lokareviret, vilket innebär att den tidigare beslutade tilldelningen alltså fyllts. Men vid spårning i området, som gjorts av Länsstyrelserna i Örebro och Värmland har man vid ett tillfälle dokumenterat sju individer i reviret. Även jaktledare i området har rapporterat att det finns minst en varg utöver den tilldelning på sex (6) individer som man fått.
För att nå syftet med licensjakten finner Länsstyrelsen det därför skäligt att öka tilldelningen med en (1) individ.
Länsstyrelsen har tidigare bedömt att för att minska tätheten av varg behöver man minska tätheten av vargrevir och att det är mest ändamålsenligt att jakten inriktas mot att upplösa hela utvalda revir.
Samråd har skett mellan Länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län.

Foto: Johan Olsson