Efter flera vargangrepp på får i Bollnäs kommun har Länsstyrelsen i Gävleborg beslutat att utöka området för skyddsjakt.

 

Länsstyrelsen i Gävleborg beslutade den 14 juni om skyddsjakt på en varg efter att flera fårangrepp inträffat i Bollnäs kommun. Det beslutade området för skyddsjakt har nu blivit något utökat.

Anledningen till skyddsjakten är att förhindra ytterligare skador på tamdjur, då tre angrepp på får inträffade inom ett begränsat område under juni månad. Även i augusti 2023 inträffade ett angrepp på får i samma närområde. Vid inspektioner har Länsstyrelsen konstaterat att varg orsakat samtliga angrepp.

Under natten till den 17 juni observerades två vargar nära en fårbesättning precis utanför det ursprungliga skyddsjaktområdet. Skyddsjägarna lyckades skrämma bort vargarna med stöd av paragraf 28 i Jaktförordningen. För att säkerställa att ytterligare skador undviks i samband med skyddsjakten har Länsstyrelsen nu beslutat att utöka jaktområdet något.

Skyddsjakten, som utförs av jägare utsedda av Länsstyrelsen, får pågå till och med den 5 juli inom ett begränsat område kring Hällbo och Kilafors i Bollnäs kommun.

 

Här kan beslut om ändring av jaktområde läsas