Ett otillåtet jaktredskap i form av en gillrad slagfälla har påträffats i Jämtland. Nu har en utredning av Polisen inletts om misstanke för brott mot jaktlagen.

Slagfällan, som är en fångstsax av en äldre modell, hittades av en naturbevakare från länsstyrelsen omkring Östersunds kommun. Den är i storlek att rikta sig mot järv, lodjur eller andra rovdjur.

Utredning pågår

En teknisk undersökning pågår för tillfället av polisen med avsikt att säkra spår och få kontakt med den som placerat ut fällan. En fångstsax av liknande karaktär påträffades vid ett renkavader tidigare år i Bräcke kommun.

Källa: P4 Jämtland