Den fridlysta uttern dödas oftast i trafiken eller av miljögifter, men allt fler uttrar har på senare år dött av andra orsaker, enligt länsstyrelsen.mars-utter

– Minkfällor som är dödande, alltså slagfällor. Där ska det vara ett ingångshål under sju centimeter, men det förekommer att vi hittar fällor med större ingångshål. Där kan utterungar gå in och blir ihjälslagna, berättar Susanne Backe som är biolog på länsstyrelsen i Norrbotten, till P4 Norrbotten.

Man kan anta att de antalet uttrar som dör i minkfällor är större än de antal som skickas in. Det är nog inte alla som vill skylta med att man har dödat ett fridlyst djur.

– Det skickas in uttrar som innehåller hagel. Troligen kan det vara misstag, då skytten kanske trodde att det var bäver eller mink, säger Susanna Backe.

Det finns en studie som gjorts av Statens veterinärmedicinska anstalt och Naturhistoriska riksmuseet som visar att av 120 trafikdödade djur som skickats in hade 2,5 procent hagel i kroppen. Att få en verklig bild över hur många uttrar som egentligen skjuts är svårt eftersom de sannolikt inte skickas in eller anmäls.

Foto: Pixabay