Länsstyrelsen i Jämtland har beslutat att skyddsjakten efter de två lodjuren inom Handölsdalens sameby i Jämtlands län, får ske i ett utvidgat jaktområde.
Det utvidgade området berör även Mittådalens sameby i Härjedalen, Jämtlands län.
Skyddsjakten får bedrivas under tiden från och med 9 mars 2017 till och med 24 mars 2017.