Vid regeringssammanträdet den 16 juni togs beslutet om tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén utifrån det beslut som tidigare fattats i riksdagen.

Utöver vad som följer av de tidigare direktiven ska kommittén under sitt arbete bland annat i fortsättningen ta hänsyn till, förutom samernas rättigheter, även den övriga lokalbefolkningens, däribland den nationella minoriteten tornedalingar, och övriga invånares kultur, traditioner, intressen och behov av att kunna jaga och fiska samt till näringsverksamhet såsom skogsbruk och turism.

– Renmarkskommittén har ett viktigt arbete och nu breddar vi direktiven i enlighet med riksdagens tillkännagivande. Det är bra att vi nu är i hamn med ett tilläggsdirektiv, säger Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande från regeringen.

Kommittén ska också föreslå en ändamålsenlig beslutsordning för ärenden om försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

Regeringen har även, efter begäran av kommittén, beslutat om en förlängd utredningstid för delbetänkandet. Deluppdraget ska i stället redovisas senast den 31 augusti 2023.