Samhällsaktörer i Stockholms län förenar sig för att uppmuntra allmänheten att kontakta polisen vid eventuella tecken på illegal utsättning av mufflonfår. Dessutom betonas jakträttshavarnas ansvar att jaga dessa djur för att minimera skadorna de kan orsaka.

I ett pressmeddelande skriver Länsstyrelsen Stockholm att det har uppmärksammats att mufflonfår, en icke-inhemsk art, har börjat dyka upp på olika platser i Stockholms län. Dessa djur har ingen naturlig hemvist här och kan antingen ha rymt från inhägnader eller placerats ut i strid mot lagstiftningen. Misstankar om otillåten utplantering ökar när grupper av mufflonfår plötsligt uppträder i områden där de tidigare inte förekommit.

Frigörandet av mufflonfår i det vilda är inte bara olagligt utan också ansvarslöst. Det innebär en risk att de korsar sig med tamfår, vilket kan leda till betydande ekonomiska förluster för de som bedriver fåruppfödning. Dessutom kan mufflonfåren sprida sjukdomar till befintliga fårbesättningar och orsaka skador på skog och grödor på grund av deras bete.

För att tackla problemet med mufflonfår i det fria uppmanas alla som observerar sådana händelser att rapportera dem till polisen. Jakträttshavare har rätt att jaga mufflonfår året runt och dygnet runt, en möjlighet som uppmuntras att utnyttja.

Denna vädjan har stöd från olika samhällsaktörer, inklusive Länsstyrelsen i Stockholms län, Jägareförbundet i Stockholms län, Jägarnas riksförbund distrikt Stockholm, Lantbrukarnas riksförbund i Mälardalen, Skogsnäringen i Stockholms län och Stockholm Uppsala Fåravelsföreningen.