Svensk Jakt skriver i en premiumartikel om ett möte mellan länsstyrelsens tjänstemän i Örebro län och de jaktlag som tillsammans undertecknat vad man kallar Vargupproret. Det är 143 jaktlag som tillsammans undertecknat upproret och vid mötet fanns 90 av dessa jaktlag på plats. Det var också med känslor av vanmakt, irritation och ilska som jägarna mötte länsstyrelsens tjänstemän.

Vid mötet fick man en grundlig genomgång av länsstyrelsens förvaltningsplaner men möttes även av att det alltid är någon annan som bär ansvaret.
– Länsstyrelsen var rörande eniga med oss att läget i Örebro län inte är bra och ägnade stor tid åt att förklara varför de själva inte kunde agera mer resolut, säger Ulf Skoglöf som är en av initiativtagarna till uppropet till Svensk Jakt.

I Örebro län har älgstammen minskat radikalt och den spillningsinventering som nyligen avslutats visar nivåer från 2,9 till 6,9 älgar per 1000 ha i stora delar av Örebro län. Vilket för älgjägarna i länet inneburit att älgavskjutningen i länet minskat med hälften under de senaste 10 åren. Däremot fortsätter vargstammen i Örebro län att öka och berörs enligt den senaste inventeringen av 14 revir, tio familjegrupper och uppskattningsvis sju föryngringar, samtidigt som förvaltningsplanen för länet säger att Örebro län ska ha 3,5 föryngringar.

Enlig Ulf Skoglöf struntar myndigheter som länsstyrelse, Naturvårdsverk, regering och politiker i de planer som de säger sig följa.
– Propositionen och länets förvaltningsplan är i grunden bra, men ingen rättar sig efter dem. Vi är frustrerade, besvikna och ledsna, säger Ulf Skoglöf vidare till Svensk Jakt.

Efter det tre timmar långa mötet, där inget av värde kom fram, har de deltagande jaktlagen beslutat att jobba vidare med att påverka makthavare vilket även kan leda till en större manifestation under hösten.