Senaste gången jakttiderna sågs över var år 2000, nu är det dags igen. Naturvårdsverkets preliminära förslag är relativt omfattande och det är därför viktigt att granska dem och komma med eventuella synpunkter senast den 16 februari.

I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att de gärna vill ha synpunkter på de preliminära förslagen till förändringarna av jakttider. Förslagen kommer i två paket, paket ett som kom ut den 16 december och ligger ute till den 16 februari behandlar främst allmän och särskild jakt på däggdjur, begränsning i tid på dygnet, hundanvändning och delar av den skyddsjakt som en enskild kan besluta om. Det andra paketet kommer ut på remiss i början av 2020 och omfattar huvudsakligen allmän jakt på fåglar samt skyddsjakt som enskild kan besluta om på övriga arter, till exempel gäss.

Remissen och information om hur du går tillväga hittar du här