Gråsälarna i Gävleborgs län har visat sig ha mest tarmsår i förhållande till övriga gråsälar som finns utmed den svenska kusten. En sjukdom som är mycket plågsam för sälarna menar Britt-Marie Bäcklin som forskar vid Naturhistoriska riksmuseet kring gråsälen och som även obducerar de sälar som hittats döda.

– I hela Östersjön har vi sett en 20 procentig förekomst, medan vi i Gävleborgs län har sett att över 50 procent av de sälar vi undersökt hade de här tarmsåren i grovtarmen, säger Britt-Marie Bäcklin till P4 Gävleborg.

Vad som orsakar tarmsåren, som kan vara upp till två decimeter långa, och varför drygt 50 procent av de sälar som kommer från Gävleborg särskilt är drabbade vet inte forskarna, men misstänker att det kan orsakas av miljögifter.