En varg fälldes under tisdagen av det jaktlag som på Länsstyrelsens uppdrag utfört skyddsjakt kring området i Riala, meddelar Länsstyrelsen i Stockholm på deras hemsida.

I och med att vargen är fälld upphör beslutet om skyddsjakt med omedelbar verkan. Beslutet togs den 20 september efter att en rad angrepp mot bland annat sällskapshundar får. Varg har även observerats nära bebyggelse och människor. 

Vargen, som är en hane, fälldes i Vallentuna kommun vid lunchtid. Vargen har i enlighet med skyddsjaktsbeslutet besiktigats av Länsstyrelsens besiktningsman. 

 

Foto: Johan Olsson. Arkivbild.