I förra veckan meddelade Länsstyrelsen i Skåne att det med stor sannolikhet finns två vargrevir etablerade i länet. Det ena är reviret Linderödsåsen, där det redan ifjol föddes en kull med vargvalpar och där man även i år har konstaterat att en ny valpkull fötts under våren. Det andra reviret som kan vara etablerat har länsstyrelsen lite information kring, men att man har konstaterat ett vargpar vid en åtelkamera i trakterna kring Höör och Hässleholm. Länsstyrelsen kommer att säkra dna när de får en möjlighet till det.

Till Svensk Jakt säger Lasse Persson som är ordförande i Jägarförbundets länsförening i Skåne att man inte alls vill ha varg i länet och huvudskälet till det är att risken är stor att kronviltet kommer att påverkas negativt.

– Kronviltet är mer skyddsvärt än vargen, det finns betydligt fler vargar än kronvilt av nominatrasen, som vi har här i Skåne. Den är mer hotad än vargen, säger Lasse Persson.

Länsföreningen är också orolig för hur vargen kommer att påverka den framtida jakten med hund.

– En förutsättning för att kunna förvalta viltet är jakthundar, vi använder mycket hund i Skåne. Vargen påverkar redan jakten, är det varg inne i såten måste hundarna kopplas och jakten avbrytas eller flyttas någon annanstans, säger Lasse Persson till Svensk Jakt.

För länsföreningen är planen att författa en skrivelse till Naturvårdsverket med en begäran om att länsstyrelserna i Sydsverige får delegation att besluta om licensjakt på varg på samma sätt som gäller i det mellersta förvaltningsområdet.