Under tisdagen fälldes den sista tilldelade vargen i Ryssjöreviret, Gävleborg. Ytterligare tilldelning har nu begärts då spårningen visat att det finns vargar kvar i reviret.

Den sjätte och sista tilldelade vargen i Ryssjöreviret har nu fällts och jakten är därmed avlyst. Enligt svenskjakt.se har dock en begäran om utökad tilldelning lämnats in med önskemål om en skyndsam hantering då väderförhållandena nu är gynnsamma.

– Det är helt klart att det fortsatt finns ett antal vargar kvar i reviret. Därför kommer vi omedelbart begära att länsstyrelsen utökar tilldelningen, säger Johan Lundberg, ordförande i Jägareförbundet Gävleborg till svenskjakt.se.

Av begäran framgår att minst fyra vargar bedöms finns kvar i reviret.