Efter några års nedgång ökar vargattackerna mot tamdjur. Tidigare har det framförallt varit lodjur som stått för de flesta tamdjursangreppen men 2020 var det varg som stod för merparten av angreppen. I hela landet attackerades över 550 djur.
Ett län som har särskilt tätt med vargrevir är Gävleborg och inget annat län har satt upp så mycket rovdjursavvisanade stängsel men ändå har angreppen på tamdjur ökat.

Sammanlagt har 376 djur attackerats av björn, lo och varg sedan 2011 och merparten av dessa angrepp har kommit från varg.

Enligt Lotta Zetterlund, ordförande för LRF Gävleborg ”måste rovdjuren i länet glesas ut. Enligt henne måste det finnas utrymme i skogen där rovdjuren kan vara. De ska inte dras till där människor bor och verkar med tamdjur. Vi måste kunna få till en bättre förvaltning av vargstammen, med både skydds- och licensjakt”.

Källa: SVT Nyheter Gävleborg