Ytterligare attacker mot får har ägt rum i Västra Götaland. Denna gång är det en gård ca fem km från den förra attacken, där ett större antal får dödades sydost om Herrljunga, som drabbats. Vid den senaste attacken dödades tre tackor.

Länsstyrelsen i Västra Götaland kan bekräfta att det rör sig om vargdödade får men har inga uppgifter på vilken individ eller eventuellt flera individer som ligger bakom angreppet. DNA analys är inskickad men svaret på den analysen har inte Länsstyrelsen fått ännu.