Sedan början av juli har det skett flera vargattacker på får framförallt på ön Orust men även vid ett tillfälle på Tjörn. Länsstyrelsen i Västra Götaland har med hjälp av DNA konstaterat att det rör sig om en ung hane från reviret Kesberget i Västmanland.

Jägare har försökt hitta vargen sedan beslutet om skyddsjakt togs och nu handläggs ärendet på Länsstyrelsen för att kunna förlänga skyddsjakten ytterligare en tid. Det tidigare beslutet om skyddsjakt går ut den 15 augusti.

Nu vädjar Länsstyrelsen även till allmänheten om att vidarebefordra viktig information kring vargen på någon av öarna, antingen till Nelly Grönberg på 0706-024987 eller Bertil Andersson på 0736-504171.

Observationer kan också lämnas via Skandobs.se. Informationen går vidare till jaktledare på respektive ö.