Under dagen idag sköts den vargtik som under en period funnits i trakterna kring Nykvarn, strax väster om Södertälje. Vargen har bland annat tagit en del katter och även uppvisat ett oskyggt beteende när den befunnit sig inom tätbebyggt område. Länsstyrelsen hade den 30 augusti på eget initiativ tagit beslut om skyddsjakt på den aktuella vargen.

Enligt Länsstyrelsen kom det tidigt under förmiddagen in rapporter om att vargen befann sig i närheten av folk inne bland villor vilket gjorde att man kunde postera ut de jägare som deltog i samband med att vargen skulle skjutas.

SVT Nyheter har pratat med Mikael Fransson, vilthandläggare vid Länsstyrelsen, som berättar att vargen först hade passerat en av jägarna som avstod från att skjuta då det inte fanns något kulfång. Efter det passerade vargen ytterligare en person innan vargen kom fram till den person som på nära håll kunde fälla den.

Vargtiken som vägde 38 kg kommer nu att skickas till SVA för obduktion där man kommer att få fram DNA som kan jämföras med tidigare insamlat DNA för att säkerställa att den varg som blivit skjuten också är den varg som under en tid vistats i området.