Tidigare har Länsstyrelsen i Västernorrland gått ut med information att det rör sig en varg i närheten av boende i Östavall och att man uppmanades att inte lägga ut foder eller försöka närma sig vargen för att inte ytterligare tillvänja den med människors närhet. Idag har länsstyrelsen tagit beslut om skyddsjakt på den varg som finns i samhället och skyddsjakten har redan inletts, dels med personal från länsstyrelsens viltenhet, dels med jägare som är utsedda av myndigheten. Till sin hjälp har man även tre specialutbildade hundar.

Till Radio Västernorrland säger Jennie Lindgren, enhetschef på Länsstyrelsen i Västernorrland att beslutet är fattat utifrån de rapporter de har fått in men även observationer som de själva har gjort. Den aktuella vargen har uppehållit sig minst fem veckor i området och i närheten till människor nästan dagligen. Enligt länsstyrelsen uppvisar vargen ett oönskat beteende och man ser en utökad risk utifrån att vargen blivit mer orädd för människor och att om den blir trängd, är risken stor att den kommer kunna orsaka skada.

Skyddsjaktsbeslutet gäller till den 6 april.