Vargarna har återvänt till Danmark och visar inga tecken på att lämna. Just nu myllrar de danska skogarna av vargvalpar.

 

De danska skogarna är just nu fulla av liv, då många vargvalpar har sett dagens ljus. Enligt rapporter från nordjyske.dk har minst fem av åtta kända vargpar i Danmark fått tillökning. Forskare från Naturhistorisk Museum i Århus och Århus Universitet, som övervakar vargarna för Miljøstyrelsen, har bekräftat detta.

Observationer och inspelningar från viltkameror har visat att minst fem av de kända vargparen har fått valpar under 2024. Forskarna har dokumenterat att vargvalpar nu finns i Klosterhede-, Ulfborg-, Skjern- och Lønborg-reviren i Västra Jylland samt i Nørlund-reviret i Mellersta Jylland.

Det finns även indikationer på att fler områden kan komma att få vargtillökning, enligt forskarna.

 

Källa: Avisen