Beslutet från Naturvårdsverket gällande vargetablering inom renskötselområden kan bli en rättslig prövning, för att kunna bibehålla en hållbar rennäring.

För Sameradion och SVT Sápmi berättar partiledaren Anders Kråik i Samerna att när det inte är möjligt att lösa denna fråga om rovdjurspolitiken på ett politiskt plan så går det inte att utesluta en rättslig prövning av den svenska rovdjurspolitiken.

Källa: Sameradion och SVT Sápmi.