Det finska Naturresursinstitutet Lukes senaste siffror visar att vargflockarna minskar i västra Finland men ökar i öster. Detta innebär att vargflockarna sprids jämnare regionalt i Finland. Detta trots att antalet vargar fortsätter att öka.

I mars 2019 fanns det 19 vargflockar inom Finlands gränser samt ytterligare fem flockar som rörde sig på bägge sidor av den östra landgränsen. Vargarna har i viss mån jämnat ut sig mellan öst och väst fast det är inte fråga om någon tillbakagång till situationen för några år sedan då vargstammen var kraftigt koncentrerad till det östra stamförvaltningsområdet, konstaterar naturresursinstitutet Lukes forskningsprofessor Ilpo Kojola.

– Det finns fler vargpar i år och av erfarenhet vet vi att merparten av paren kommer att föröka sig, förklarar Kojola

Det totala antalet i våras, 185 – 205 vargar, uppskattas vara omkring 10 procent större än i mars 2018. Då beräknade Luke att antalet vargar i Finland rörde sig mellan 165 – 190.

– Antalet vargar varierar dagligen och från år till år. Vargar rör sig över landsgränserna dagligen. Nya ungar föds i maj och under vintern dör en del, säger Ilpo Kojola, forskningsprofessor vid Luke.

Kojola förutspår att det kommer att finnas 350 – 400 vargar i Finland i höst.

Källa: svenska.yle.fi