Följande följande har Kjell-Arne Ottosson (KD) skrivit till Jennie Nilsson (S): I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att man inte kommer att delegera till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg den kommande jaktsäsongen. Enligt Naturvårdsverket ligger populationen på gränsen för vad som bedömts behövas för att arten ska uppnå gynnsam bevarandestatus.

Naturvårdsverket hävdar att orsaken till att vargstammen inte ökar är illegal jakt. Samtidigt hävdar andra forskare att den illegala jakt som förekommer visar på en misstro med anledning av avsaknaden av rovdjursförvaltning och att en legal jakt skulle motverka den illegala jakten. De som kommer i kläm är landsbygdsbefolkningen som bor och verkar inom vargreviren.

Beslutet visar att det inte tas några som helst hänsyn till dem som drabbas av vargens närvaro. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson: Hur avser ministern att agera för att möta denna avsaknad av förståelse för landsbygdens befolkning inom vargtäta områden?

Källa: data.riksdagen.se