Den 19 juli beslutad Länsstyrelsen i Västra Götaland om att skyddsjakt skulle inledas efter den revirmarkerande varghannen i Ripelången. Skyddsjakten fick bedrivas mellan kommunerna Herrljunga, Falköping, Vara och Ulricehamn

Under lördagen den 22 juli sköts en vuxen varghanne i trakterna av Herrljunga som förmodas vara den aktuella hanen. Hanvargen som vägde 45 kilo har nu skickats till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, för obduktion. Efter det kommer Grimsö laboratorium göra en individbestämning.