Från och med den första juni blir det förbjudet i Finland att uppföda, sälja, marknadsföra eller inneha djur som är en korsning mellan varg och hund. Då börjar nämligen hybrider att klassificeras som en invasiv främmande art. import av varghybrider är redan förbjuden.

Statsrådet har godkänt förändringar i förordningen gällande varghundar så nu förbjuds korsningar mellan varg och tamhund i de fyra första generationerna. Dock får hybrider med större andel varg i sig, som hållits som sällskapsdjur innan förordningen träder i kraft, behållas fram till djurens naturliga död. Bestämmelserna syftar till att genetiskt skydda vargen.

– Vi har exempel på varghundar som på ett eller annat sätt har kommit ut i naturen. Det är inte bra ur vargens synvinkel om det finns varghundar i flocken eftersom de kan bete sig mycket annorlunda än en normal varg, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Det finns uppskattningsvis tusen hybrider i Finland En del av dem har förädlats till godkänd hundras för länge sedan, exempelvis rasen Ceskoslovensky vlcak (tjeckoslovakisk varghund).

Samtidigt som varghundar förbjuds tillåts användningen av större jakthundar än tidigare vid hjortjakt. Där stiger den tillåtna mankhöjden från 28 till 39 centimeter. Avsikten med detta är att effektivera jakten på vitsvanshjort.

Källa: svenska.yle.fi