I ett pressmeddelande från det finska Jord- och skogsbuksministeriet meddelar ministeriet att de funnit fyra individer i en vargflock, som lever i gränslandet mellan Finland och Ryssland, är korsningar mellan varg och hund.

Nu uppmanar Jord- och skogsbruksministeriet jägare att ansöka om dispens för att skjuta undan dessa varghybrider då varghybriderna ses som ett hot mot vargstammens genetiska ”renhet”. Samtidigt vädjar det finska Jord- och skogsbruksministeriet till natur- och djurskyddsorganisationer att de inte ska överklaga beslutet om dessa dispenser, utifrån hur viktigt det är att skydda vargstammen i Finland från varghybrider.

Varghybriden är en invasiv art som ministeriet anser hotar den genetiska livskraften hos vargstammen i Finland. I sitt pressmeddelande skriver man att ”Hybriderna kan också vara mindre skygga för människan än rena vargar. Varghybriderna bör avlägsnas ur naturen, så att de inte förökar sig och korsar sig med vargarna. Detta är viktigt med tanke på skyddet av vargstammen”.