Den senaste varginventeringen som gjordes under vintern 2016/17 visar att det finns omkring 355 vargar i Sverige. Det är en ökning på 15 vargar jämfört med förra vinterns resultat som visade omkring 340 vargar, rapporterar NaturvårdsverketDSC_0025

Länsstyrelsen i Mellansverige får även fortsatt möjlighet att besluta om licensjakt på varg i sina län under jaktsäsongen som kommer. Detta innebär att ansvaret flyttas från nationell nivå till regional nivå och innebär att länsstyrelserna bedömer och beslutar om och i så fall i vilken omfattning licensjakt på varg kan ske under nästa år, skriver Naturvårdsverket på deras hemsida

Samtliga jägare som tänker delta i licensjakt på varg ska anmäla sig till Jägarregistret. Detta för att kunna uppfylla kraven på att jakten ska ske under strängt kontrollerade förhållanden.