Vecka åtta hade 337 vargar identifierats i vinterns extra DNA-inventering, men hur många vargar missas i inventeringen? Enligt Richard Bischof, professor vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, rör det sig om cirka tio procent.

Tidningen Svensk Jakt har varit i kontakt med professor Richard Bischof vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet för att försöka få svar på frågan många ställer sig gällande den extrainsatta DNA-inventeringen av varg som pågått i vinter och avslutas 31 mars. Inventeringen syftar inte till att ge en totalräkning av antalet individer utan resultatet är tänkt att användas som underlag för att beräkna storleken på stammen med hjälp av fångst-återfångstmetoden. Men om detta års inventeringsinsats är jämförbar med den som genomfördes 2017/18 så menar Richard Bischof att så stor andel som 88-92 procent av vargarna hittas. Ett år med mer typisk inventeringsinsats hittas cirka 55-77 procent menar han.