Den 31 mars avslutas årets varginventering och hitintills har man kunnat säkerställa 70 olika revir. Fördelningen är 47 olika familjegrupper och 23 revirmarkerande par. Av dessa totalt 70 revir så är 45 helsvenska familjegrupper, vilket innebär en motsvarande stam på cirka 450 individer i Sverige.

I de DNA-analyser som SLU genomförde under 2021 identifierades 412 olika vargindivider i Sverige och 59 av dessa individer analyserades som döda. Bland det totala antalet individer fann man även 168 som inte var identifierade sedan tidigare. Totalt 406 vargar härstammade från den skandinaviska vargpopulationen och för dessa kunde föräldrarnas identitet bestämmas i samtliga fall. Sex vargar hade finsk-rysk härkomst*.

Identifieringen av förekomsten av varg innebar att SLU totalt analyserade 2286 prov som kom från saliv, urin eller avföring och i några fall även päls. Av de DNA-prov som gjordes kunde 1986 prov fastställas utifrån art- och populationstillhörighet. Av dessa var 1737 prov från skandinavisk varg, 11 från finsk-rysk varg, 77 prov visade på hund och 161 var från räv*.

Utifrån det totala antalet familjegrupper som hitintills hittats i år och den kännedom man har kring den svenska vargstammen på individnivå, så skulle det kunna innebära att under våren 2022 kommer den svenska vargstammen fyllas på med ytterligare cirka 210 individer. Den beräkningen är utifrån Skandulvs bedömning att ungefär fyra av fem revir får valpar och i de revir där valpar föds överlever cirka fyra valpar från varje kull.

* SLU: Teknisk rapport över genetiska analyser på varg i Sverige år 2021