Under gårdagen fälldes 4 vargar enligt Svensk Jakt. De fällda vargarna kom från reviren Haraldsjön, Snösjön samt Gullsjöreviret. I Haraldsjön var det alfatiken och alfahanen som fälldes. Tiken hade en vikt på 35 kilo och hanen vägde 47 kilo. Vargen som fälldes i Gullsjö var en årsunge och den fälldes efter hunddrev.

Det står nu också klart att vargjakten i Prästskogens revir slutligt stoppas av kammarrätten efter att Länsstyrelsen i Gävleborg överklagat förvaltningsrätten dom, som sedan tidigare hade tagit samma beslut, om att ingen licensjakt skulle ske i det aktuella reviret. I sin dom slår kammarrätten fast att de vargar som finns inom reviret är viktiga för det norra rovdjursförvaltningsområdet och av den anledningen ska fredas.

Prästskogens revir som delas mellan Gävleborg och Jämtland innebär enligt domen, att om jakt skulle ske i reviret så skulle Jämtland fortsatt ligger under miniminivån för den beslutade vargstammen i länet. Besluten i både förvaltningsrätten och kammarrätten grundar sig på att Naturvårdsverket 2019 beslutade att Jämtlands län ska ha en årlig vargföryngring, trots att Jämtlands länsstyrelse inte vill ha någon vargföryngring överhuvudtaget i länet utifrån de konsekvenser det kan få för rennäringen.

För Gävleborg innebär det att endast sex vargar får fällas mot de planerade tolv. För Gävleborg är det ett negativt besked då man i länet har fler än dubbelt så många vargar utifrån det beslut som länsstyrelsen viltförvaltningsdelegation tidigare fattat beslut om. Viltförvaltningsdelegation beslut är ett mål på fyra årliga föryngringar, medan det under förra vinterns inventering visade på 8,17 föryngringar.