Efter att vargvärnarorganisationer överklagat vargjakten i Värmland till förvaltningsrätten i Luleå, där rätten delvis beslutade att vargjakten i Värmland inte skulle gälla för de tre gränsrevir som länet delar med Norge, samt att jakten inte kunde bedrivas utifrån att några av de övriga reviren skulle tömmas, valde Länsstyrelsen och Jägareförbundet i Värmland att överklaga förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Sundsvall.

SVT Värmland kunde idag meddela att Kammarrätten väljer att ta upp ärendet och kommer att påskynda sitt beslut i god tid innan vargjakten startar den 2 januari. Ambitionen är att ett beslut ska kunna meddelas under veckan mellan jul och nyår vilket innebär att berörda parter har fram till den 16 december att komma in med sina synpunkter.