Av den totala tilldelningen av 75 vargar har 46 av dessa fällts under den inledande delen av årets licensjakt på varg. Totalt är nu kvoten fylld i fyra revir där tilldelningen i samtliga varit sex vargar per revir. De fyra reviren är två revir i Värmlands län, Skacksjön och Kockohonka, i Västmanlands län Venabäcken samt ett revir i Örebro län, Grecken. Under dagen har även den första vargen inom Vismenreviret fällts.

Under fredagen avlyste Länsstyrelsen i Värmland jakten i Flatmossen då endast två vargar fällts av de sex som ingick i tilldelningen. Länsstyrelsen vill avvakta DNA-svar på de fällda vargarna då det är tveksamhet om det finns fler vargar i området.

Även i några andra revir finns tveksamheter kring antalet vargar då man endast skjutit en varg av totalt tio i Ödmården och Mörtsjön. I Tinäsetreviret har två vargar fällts av de åtta som ingick i tilldelningen och även där råder det en osäkerhet om det finns fler vargar i det reviret.