I det vidsträckta landskapet som utgör Prästskogsreviret, spritt över Jämtland, Västernorrland och Gävleborgs län, går vargparet inte att hitta.

Trots att vargar har varit närvarande i Prästskogsreviret i över två årtionden, har nu spåren av det välkända vargparet blivit obefintliga. Enligt rapporter från Länsstyrelsens personal har vargparet försvunnit, vilket väcker spekulationer om vad som kan ha hänt.

– Vi kan bara konstatera att de inte är där. Sedan får vi spekulera i vad orsaken kan vara, säger Peter Nilsson, naturbevakare på Länsstyrelsen i Västernorrland till Sveriges radio.

Peter Nilsson, en representant för myndigheterna, påpekar att vanliga orsaker till vargars död inkluderar legal jakt och trafikolyckor. Dock har ingen jakt, varken licensierad eller skyddsjakt, skett i området på senare tid. Tanken var att vargarna skulle märkas för forskningsändamål, men det har inte varit möjligt då vargparet inte går att hitta.

– Att två vargar skulle dö naturligt känns osannolikt. Trafik är en möjlighet, drunkning en annan och illegal jakt en tredje, säger Peter Nilsson till Sveriges radio.

Det faktum att vargarna har försvunnit utan några synliga spår har skapat en övertygelse hos Peter Nilsson och de andra naturbevakarna i de berörda länen att vargparet inte längre finns kvar i området. Medan frågorna om vad som egentligen har hänt fortsätter att cirkulera, fortsätter sökandet efter svar.