Vargfamiljen i reviret Glamsen finns kvar i den norra delen av Uppsala län. Detta framkommer i Naturvårdsverkets senaste inventering av varg, skriver Länsstyrelsen Uppsalavargpar

– Under säsongen har vi tillsammans med länsstyrelsen i Gävleborgs län lyckats spåra 9 individer som hör till reviret, alfatiken samt åtta valpar. Det går inte att avgöra vilket år alla valpar fötts, eller hur många som fortfarande är kvar i området, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Uppsala län

Under inventeringen räknas först och främst familjegrupper samt revirmarkerande par. Inventeringen ger ny kunskap om vargstammens storlek, hur stammarna utvecklas övertid och var de lever.