Trots att årets inventering av vargstammen inte är över ännu så går det redan att se att några större förändringar från förra året är inte att vänta, skriver SVT Nyheter Örebro.  

Detta innebär att den svenska vargstammen inte har lyckats återhämta det som den tappade mellan förrförra och förra vintern. Under 2014-2015 rapporterades den högsta siffran vargar i Sverige sedan mitten av 1800-talet vilket var 415 individer. Dock skedde en nedgång med 18% av vargstammen under 2015-2016, då var antalet endast 340. 

Antalet legalt fällda vargar har minskat sedan dess samtidigt som avskjutningen av ändå varit så pass stor för att stammen inte ska kunna återhämta sig. DSC_0003

– Det är uppenbart att den illegala jakten är mycket omfattande i vissa områden, exempelvis Dalarna, säger Tom Arnbom, ansvarig för rovdjursfrågor på Världsnaturfonden (WWF) till SVT Nyheter Örebro

Arnbom menar även att han är tveksam till att det kommer att bli någon licensjakt i landet nästa vinter. Vidare menar han att det då finns en risk att domstolen blir iblandad med tanke på det nedåtgående antalet vargar samt att många genetiskt viktiga invandrarvargar har försvunnit den senaste tiden. 

En tredje bidragande faktor kan vara den nya beräkningsmetoden som snart kan komma att införas. Denna nya metod menar att forskare har överskattat antalet vargar i och med att man har räknat med att varje familjegrupp består av omkring tio vargar. Istället rekommenderas nu en omräkningsfaktor på 8,0 vilket skulle resultera i att det nuvarande antalet skulle räknas om från 340 individer till 272 individer.

– Det kommer att få konsekvenser för vargjakten, säger Arnbom till SVT Nyheter Örebro