Inventeringsperioden 2020/2021 visar att vargstammen i Sverige ökar.

Igår släppte Naturvårdsverket sin rapport över varginventeringen för föregående år. Den visade att stammen ökat från ca 365 vargar under förra vintern, till ca 395 vargar denna vinter.

Skandinaviens vargstam baseras på revirmarkerande par, familjegrupper och föryngringar. Det totala antalet vargar i Skandinavien räknas vara ca 480 stycken och av dem finns ca 395 i Sverige.

Familjegrupperna i Sverige är relativt jämnt fördelade mellan Dalarna, Gävleborg, Örebro, Värmland och med något färre individer i Västmanland. Tack vare de två revirmarkerande paren i Jönköping och Skåne så fortsätter spridningen söderut.

 Källa: Naturvårdsverket.