Enligt en nyligen publicerad rapport från LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe) uppskattas antalet vargar 2021 till 19 000 inom de 27 EU-länderna. Förra gången som en liknande rapport presenterades var 2016 och då uppskattades antalet vargar i EU till 14 500, vilket innebär en ökning med 31 procent under perioden 2016 till 2021.

Det högsta antalet angrepp per varg under 2021, som innebär att djur dödats eller behövt avlivas, registrerades i Belgien där 24 angrepp skedde per varg och det är främst får som attackerats. När det gäller det land som betalt ut den högsta ersättningen per varg så har Finland Europas dyraste vargar, cirka 112 800 svenska kronor per varg, vilket enligt rapporten främst beror på den predation som sker på tamren.

Under 2021 skedde 286 dokumenterade angrepp på tamdjur i Sverige samt på 11 hundar. Dessa angrepp kostade svenska staten totalt 1,7 miljoner kronor i ersättning till djurägarna vilket innebär att djurägarna utslaget på antalet attacker i medeltal har ersatts med 5 724 kronor.

I rapporten bedöms också hoten mot de europeiska vargpopulationerna genom hybridisering med hundar vilket framförallt ses som problem i främst Italien och Kroatien, men däremot inte i Central- och Nordeuropa.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här: LCIE