I ett pressmeddelande från Jägarnas Riksförbund berättar de att förbundet kommer lansera projektet ”Vargtimmen” i syfte att synliggöra vargens påverkan på människan. Jägarnas Riksförbund uppmanar Sveriges jägare, djurägare, landsbygdsbor och andra som har drabbats av vargens närvaro att dela med sig av sina upplevelser via förbundets sociala kanaler eller maila till vargtimmen@jagarnasriksforbund.se.

Att ge utrymme och en plattform för människor som drabbats är den första i sitt slag som ska visa vidden av de problem som enskilda människor upplever av vargens återtåg till Sverige.

-Vi tycker att fokus allt för ofta hamnar på forskning, data och sifferexercis vilket inte leder framåt. För att någon förändring ska ske måste fokus hamna på människorna som drabbas och deras historier berättas, säger Jens Gustafsson, Riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.

-Visst finns det fortfarande juridiska låsningar, och EU sätter fortfarande käppar i hjulen för Sveriges möjlighet att påverka vargsituationen. Men till sist handlar allt om politik, och om politikerna bestämmer sig för att göra skillnad kan de fortfarande göra det, fortsätter Jens Gustafsson.

-Vi har förutsättningar att nå ut med budskapet bättre än varje enskild person och vi vill på detta sätt ge den enskilda människan en starkare röst. Vi tror att varje berättelse är viktig och vi hoppas att många delar med sig av sina vittnesmål, avslutar Jens Gustafsson

Under de senaste åren har vargförvaltningen alltmer kommit att handla om faktorer som ligger inom det naturvetenskapliga skrået. Det är fullt naturligt med tanke på att den absoluta merparten av viltforskningen bedrivs inom naturvetenskapen. Det har gjort att människorna har glömts bort och åsidosatts och det måste till ett paradigmskifte inom viltförvaltningen. Få, om några, djur i världen är lika bra kartlagda som de svenska vargarna men det är till ingen nytta om inte befolkningen som drabbas av varg finns med i kalkylen.

Projektet kommer att drivas genom både Facebook och Instagram där personer kan dela med sig av sina berättelser. För den som vill vara anonym så delar man med sig av sin berättelse via e-post i stället så publiceras den av Jägarnas Riksförbund. Alla berättelser och vittnesmål, stora som små, är välkomna och behövs för att belysa vidden av vargens påverkan.

Faktaruta
I Sverige fanns, vid den senaste inventeringen, 395 vargar. Årets inventering är inte färdig men siffran kommer vara högre i år.
Förutom att orsaka direkta problem genom skadade och dödade tamdjur orsakar vargen stor oro och olust hos de som bor nära den, något som en studie vid Göteborgs universitet visat.
Vargen är strikt skyddad enligt EU vilket kraftigt begränsar Sveriges möjligheter att reglera stammen.

Pressmeddelandet publicerat på Jägarnas Riksförbund | Ansvar – Frivillighet – Samarbete | Mynewsdesk