Skog till ett värde över 100 miljoner har testamenterats till Världsnaturfonden av en skogsägare i norra Värmland. Pengarna måste användas till att bevara de stora rovdjuren, enligt testamentet

Skogsägarens, som hade 21 skogsfastigheter i landet varav 16 fanns i norra Värmland och tre i Jämtland, sista vilja var att Världsnaturfonden skulle ärva dessa marker och sedan sälja dem.

– Medlen från skogsfastigheterna ska användas till att bevara stora rovdjur i Sverige eller internationellt, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden

Därför kommer Naturvårdsverket att köpa skogen av Världsnaturfonden och den totala försäljningssumman beräknas bli drygt 100 miljoner kronor.

– Det är väldigt sällan vi får pengar i den här storleksordningen, säger Peter Westman.

Källa: Sveriges Radio P4 Värmland