Spillningsinventeringen i Jämtland och Västernorrland visade på ett överraskande resultat. Stammen i Västernorrland har mer än fördubblats sedan 2004 då den senaste inventeringen skedde, skriver SVT Nyheter Västernorrland

Man räknar nu med att det finns mellan 350 och 360 björnar i länet, vilket är mer än bear-1374483
dubbelt jämfört med inventeringen som gjordes 2004 som visade på att det fanns 160 björnar. 

För Jämtlands del visar inventeringen på en minskning i stammen, jämfört med den som gjordes 2006. Då fanns det omkring 970 björnar och nu visade inventeringen på omkring 870. Minskningen i stammen anses bero på den ökade avskjutning som gjorts i länet, skriver SVT Nyheter Västernorrland

Inventeringen visar att det total finns 1179 björnar i Västernorrland och Jämtland. Då björnarna rör sig mellan länsgränserna har man gjort en uppskattning över hur många det finns i vardera län.