Vikbolandsavdelningen inom Nationella viltolycksrådet har byggt upp en fungerande eftersöksorganisation och deras målsättning är att kunna påbörja eftersöksjakten efter skadat viltet inom en timme efter olyckstillfället.

Under året har två älgar, två vildsvin och 15 rådjur körts på vägarna på Vikbolandet så det finns att göra för de sju utbildade eftersöksjägarna.

– Vi har haft regelbundna träningar under hela våren och som mest har vi haft runt 25 deltagare. Engagemanget är stort här ute och samarbetet med markägare och jakträttshavare har också varit mycket gott. Alla gynnas av bra samverkan, säger Gösta Brunell, Håkan Borén och Lasse Malm, som är de drivande krafterna bakom avdelningen

 De fortsätter att berätta följande: – Vikbolandssidan på nätet fungerar bra och så snart det har gjorts viltobservationer i närheten av vägarna larmas det på sidan. Folk är observanta så det har fått ned antalet olyckor. Det är inte meningen att vi ska ha en massa påkört vilt liggande ute i skogarna. Det är viktigt att vi snabbt kan spåra upp djuren efter en olycka. Men det krävs mycket träning om man ska klara uppgiften på så kort tid som vi önskar. 

Källa: nt.se