Viltskadorna på lantbruksgrödor var lägre 2023 jämfört med 2020 men högre än 2014 års nivåer. Spannmålsskadorna minskade med 13 procent från 2020, med 142 800 ton förstörda under 2023. Vildsvinen står för den största andelen skador.

 

Trots minskade skador från vildsvin 2023, står de fortfarande för den största delen av skördeförlusterna i spannmål. Totalt förstördes 47 800 ton spannmål av vildsvin, en minskning med 44 procent jämfört med 2020.

Dovviltets skador ökade med en tredjedel till 37 900 ton förstört spannmål under 2023. Gäss stod för 25 300 ton förstörd spannmål, en ökning med 54 procent från 2020.

 

Stora geografiska variationer

Skördebortfallet på grund av viltskador varierade stort över landet och mellan grödor. Södermanlands län var mest drabbat, med 11 procent av spannmålsskörden och 18 procent av ärtskörden förstörda.

 

Vildsvin påverkar grödvalet mest

Vildsvin är det djur som mest påverkar lantbrukare att undvika vissa grödor, följt av dovvilt, älg och gäss. Spannmålsgrödor når ofta inte tröskmognad på grund av vildsvin, och höstsådda grödor påverkas mer av gäss och dovvilt.