nykopingStig Lundström har i en artikel i tidningen Norra Skåne, belyst bekymret med bökande vildsvin. Han är själv jägare och vill att att utfodringen av vildsvin ses över. Hans egna mark har blivit hårt drabbad av den ökande vildsvinsstammen och säger att en kraftigt uppbökad mark innebär att jord följer med grödorna, vilket innebär en fara.

– Åkrarna är helt körda. Om det finns jord i ensilaget och korna får i sig det så påverkas mjölken. Pågår det under lång tid kan näringsidkaren bli avstängd som mjölkbonde, säger Stig Lundström, till tidningen Norra Skåne.

En bidragande orsak till att vildsvinen orsakar stora skador är att markägare och jägare ställer ut foder till vildsvinen för att skapa ett rikt bestånd att jaga, vilket är helt lagligt.
Trots att utfodringen sker på någon annans mark så påverkas även han.
– Med utfodring så får man onaturliga rörelsemönster i viltstammarna. Djuren rör sig mellan platserna. och på vägen så bökar de. De förstör allt från jordbruksmark till trädgårdar och kyrkogårdar, fortsätter Stig Lundström.

Stig Lundström, som sitter som vice ordförande i Lantbrukarnas riksförbund i Skåne jagar själv, men vill att utfodringen förbjuds.
– Vi kan inte komma till den punkten att alla ska ha allt vilt på sin mark alltid.
– Det finns ingen anledning att mata vilda djur under en normal svensk vinter. Det kan dock bli besvärligt för djuren om det blir djup snö och skare. Då har till exempel rådjur svårt att få tag i mat. Men alla djur är anpassade för att leva i det vilda, säger Stig Lundström.

Nils Carlsson, viltvårdshandläggare på länsstyrelsen håller med Stig Lundström;
– Det här är en komplex och infekterad fråga som pågått i många år. Vi är inte glada för utfodring med rotfrukter. Det skapar en stor ansamling av djur i området – och så får grannarna skador, säger Nils Carlsson till Norra Skåne.

Länsstyrelsen kommer att lansera ett projekt för att sprida kunskap om den pågående utfodringen.

Foto: Pixabay