Enligt senaste rapporten från Naturresursinstitutet fortsätter vildsvinspopulationen att minska i Finland. Under januari 2024 låg det genomsnittliga beståndet på något över 2 000 vildsvin.

Naturresursinstitutet uppskattar att det i början av januari 2024 fanns cirka 2 011 vildsvin i Finland, med en 90 % konfidensintervall mellan 1 576 och 2 660 individer. Trots att sydöstra Finland och östra Nyland fortfarande utmärker sig med höga populationsnivåer, observeras även mindre grupper av vildsvin spridda över västra och södra Finland.

– Beräkningarna för i år visar att vildsvinsstammen fortsätter att minska. Vi har sett stammen minska tre år i följd. Den genomsnittliga stammen är nu cirka 1 000 individer mindre än vad den var när ökningen var som störst år 2020, säger specialforskare Mervi Kunnasranta från Naturresursinstitutet.

För att bedöma antalet och utbredningen av vildsvin i landet använder man sig av olika informationskällor, såsom uppskattningar från jägare i samband med jakt på älg, data om jaktutbyte samt litteraturbaserad forskning om vildsvinens reproduktion och överlevnad. Dessa uppgifter är av avgörande betydelse för att förvalta vildsvinsbeståndet och bedöma risken för djursjukdomar, särskilt afrikansk svinpest (ASF).

– Vildsvinsstammens storlek i vårt land regleras utöver av jaktuttaget i synnerhet av klimatet. Vildsvin är ursprungligen en sydlig art, och de stränga vintrarna begränsar dess utbredning norrut. De senaste två vintrarna har varit kalla med mycket snö, vilket kan ha bidragit till att stammen minskat, tillägger Mervi Kunnasranta.