Lessebo kommunen anordnade ett möte för att djurhållarna skulle få berätta om förberedelser och behov inför en eventuell torr sommar.

Fast oron för en ny torr sommar kom på undantag eftersom vildsvinen ses som ett större problem. Många menade att en torr sommar kan bemötas vildsvinen däremot kommer varje år och de bökar upp stora delar av fodervallarna.

Kommunchefen var dock öppen för att öka skyddsjakt på kommunal mark samt att markera mot utfodringen av dem.

Källa: smp.se