Från och med den 16 februari råder förbud att använda blyammunition om man jagar närmare än 100 meter från våtmark. I Sverige har man ännu inte anpassat EU-kommissionens definition av våtmarker till vårt lands förutsättningar, vilket i praktiken innebär att det inte kommer gå att jaga någonstans i Sverige om man samtidigt tänker sig använda blyammunition. Allt om Jakt & Vapens skribent Anders Nilsson ger här några råd kring de alternativ till hagelammunition som finns i nuläget.

Vad kommer blyförbudet rent praktiskt innebära för oss jägare
Vi kan börja med att ta ett väldigt tydligt exempel som står för dörren, nämligen lodjursjakten som startar den 1 mars. Här har jägare redan på vissa ställen upplevt ett problem att få tag i bra och lämpligt alternativhagel.
Anledningarna till att vi använder oss av bly i ammunition är flera. Det är billigt och lätt att få tag i. Den är en mjuk och har hög densitet vilket gör att skottverkan blir väldigt god och skotten vi tar blir etiskt bra.
Alternativen som finns idag är förvisso flera, men det finns tyvärr nackdelar med alla. Antingen blir det svårt att få tag i ammunition och den blir väldigt dyr. Eller så är den lätt att få tag i, men då får du kompromissa med prestandan och skottverkan.

Stål
Det idag absolut vanligaste alternativhaglet och därmed också det billigaste med ett pris som är i paritet med blyhagel. Har funnits i många år, ett material som det finns väldigt gott om och utbudet är bra. Densiteten är dock lägre så man behöver gå upp ett eller till och med två snäpp i US-nummer. Stål är ett hårt material som dessutom måste laddas upp ganska rejält för att få tillräcklig skottverkan och här kommer problemen för väldigt många svenska jägare! Det finns en väldig mängd gamla fina hagelvapen där ute i jägarsverige som inte tål den omilda behandlingen som stålet ger. Vidare så skall stål skall skjutas med öppna borrningar, vilket äldre vapen med fast borrning sällan har. Detta oavsett om det handlar om rena hagelvapen eller drillingar. Vapnet skall vara stämplat med den franska liljan för att tåla stål och vissa standardpatroner kan fungera att skjuta. Men chansa inte! Du får utgå från att det inte går och fråga i din vapenbutik.
Har du ett modernt vapen är det inga problem att skjuta stål, men då kommer istället kompromissen med prestandan och skottverkan. Här har du oftast möjligheten att byta choker och då få du bara skruva i lite öppnare än vad du är van att använda.

Utmaningarna med stålammunition
Den stålammunitionen som finns idag har utvecklats och blivit bättre och därmed även skottverkan, men faktum kvarstår att densiteten är lägre och det måste du ta i beaktande, du kan inte skjuta på de avstånd du är van vid. Gör du det och tänjer på skotthållen så kommer det definitivt leda till fler skadeskjutningar när vi jagar. Utöver detta så finns det en väldigt stor nackdel med stål, kopplat till dess hårdhet, nämligen rikoschettrisken! Vid all jakt där det förekommer sten så innebär det fara för dig själv, dina kamrater och era hundar. För att ta ett par tydliga exempel så kan nämnas ripjakten på fjället, där skotten väldigt ofta tas i stenig terräng samt vid grytjakt på räv. Ett annat problem för oss jägare som ofta jagar i många minusgrader är att många stålpatroner tappar betydligt mer i verkan än vad motsvarande blypatroner gör i kyla. Följden blir sämre skottverkan och i sämsta fall skadeskjutning.
Till sist så kommer knappast en av våra största och viktigaste näringar, skogsbruket och närmare bestämt sågverken, att uppskatta att det på sikt sitter massvis med stålhagel i virket.

Övriga alternativ
Det finns även övriga alternativ förutom stål, med vissa egenskaper som mera liknar blyets och som får bättre skottverkan, men gemensamt för alla dessa är de mindre bra egenskaperna, väldigt svåra att få tag i samt att de är betydligt dyrare.
Vi kan börja med tre material som faktiskt kan funka i de lite äldre vapnen, men för att inte öka dina förhoppningar alltför mycket kan vi redan nu säga att utbudet är väldigt klent.

Koppar
Väger lite mer än stål och är mjukare, så långt alltså bra även för den gamla ärvda sida vid sida från någon äldre släkting. Problemet är priset och framför allt att det nästan inte går att få tag på ammunitionen.

Tenn och Zink
Används främst som legeringar tillsammans med andra material. Här är det största problemet vikten, då dessa är lättare än stål. Alltså måste man gå upp flera US-nummer i grovlek och skotthållen blir kanske ännu mer förkortade än med stål.

Vismut
Tyngre än stål men lättare än bly. Till en början var haglen ofta för spröda vilket ställde till problem men legeringarna är numera bättre. Prestandan skall vara bra men du får betala ungefär det dubbla priset.

Volfram/tungsten
Även här ett material som har funnits en längre tid på marknaden, men utbudet är dock fortfarande begränsat. Densiteten är verkligen inget problem då det väger ungefär det dubbla jämfört med bly. Alltså kan man gå ner i Us-nummer och få god skottverkan utan att alls behöva minimera skotthållen. Så långt bara fördelar. Men nackdelarna blir svårigheten att få tag i och framför allt priset där patronerna kostar ca 100kr/st.

Ytterligare frågeställningar
Det finns flera frågor kring det nya blyförbudet. Det är sagt att det är kommunerna som skall sköta tillsynen och se till att förbudet efterlevs. Men hur och av vem det är inte klart.
Hur den nya EU-förordningen skall tillämpas rent juridiskt är också det oklart. Det finns inga rättsfall sedan tidigare från bestämmelserna som vi redan tillämpar för bly i våtmarker. Det kan komma att ses både som ett miljöbrott och/eller ett jaktbrott.
Som vi har konstaterat så finns det stor risk att det från den 16 februari kommer att bli svårare att få tag i fullgoda alternativhagel, oavsett om du jagar med ett gammalt eller nytt vapen. Vi jägare får nu bara hoppas att man genom regeringen ger utrymme för tolkningar av våtmarksdefinitionen och att de tolkningarna är klara till den 15 februari så att den svenska jägarkåren vet vad som gäller den 16 februari. Annars blir det då olagligt att använda bly i hagelammunition i nästan hela Sverige. Vad som i så fall kommer att hända med alla våra gamla vapen är också det osäkert.