Allt om Jakt och Vapen har tagit pulsen på våra politiker inför årets val. Även om förtidsröstningen har kommit igång redan och flera hunnit lägga sin röst på något av våra partier så är det fortfarande många som ännu inte bestämt sig för hur man ska rösta.

Är man jägare så är det kanske ännu viktigare i år att man lägger sin röst på det parti som verkligen värnar jakten och aktivt arbetar för att bevara Sveriges unika kulturarv – löshundsjakten. Hur ser partierna på vargstammen, minskad älgstam och den hotade fjälljakten. Under några dagar kommer Allt om Jakt och Vapen publicera vad politikerna har svarat i några av dessa för jägarna så viktiga frågor

Hur är ert partis generella inställning till jakt, och vilken roll har jakten och jägarna i det svenska samhället om ert parti får bestämma?

John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson, Moderaterna
Jakt är en mycket viktig del av svensk kultur och en viktig del av livet för många människor. Men det är också något som stora delar av samhället drar nytta av, även de som inte jagar. Jägarna ser till att viltstammarna hålls på rimliga nivåer, vilket är bra både för viltet och för oss. Vi vill att jägarna ska kunna fortsätta att jaga, både för sig själva och för den samhällsnytta de bidrar med.

Kjell-Arne Ottosson, talesperson i miljöfrågor för Kristdemokraterna
Jakten är ett av våra största kulturarv. Den är viktig för ett sunt förvaltande av Sveriges viltstammar, dessutom ett stort fritidsintresse som ger klimatsmart kött på tallriken.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
Vår jaktpolitik har som utgångspunkt att ansvarsfull, reglerad jakt är positivt och bidrar till friluftsliv samt kontakt med naturen. Vi tror på förvaltarskapstanken. Det finns behov av att långsiktigt förvalta bestånden av vilt för att uppnå en god balans mellan människor och djur – liksom mellan olika djurarter. Svensk jakt och viltvård ska utgå från kunskap och erfarenhet.

Jakob Olofsgård, jaktpolitiske talesperson Liberalerna
Jakten är avgörande för viltvården och därmed för att ekosystemen ska fungera. Jakten och närheten till naturen är också en viktig del av många människors liv och identitet. Jakten har också kulturella och historiska värden som vi behöver värna.

Daniel Bäckström landsbygdspolitisk talesperson Centerpartiet
I Sverige är jakten en folkrörelse som handlar både om att uppleva naturen och om gemenskap. Samtidigt som jakten har en social funktion så har den en avgörande roll när det kommer till vilt- och naturvård, för utan jakten riskerar viltolyckorna och skadorna för jord- och skogsbruket att öka. Vi i Centerpartiet vill utveckla jakten, både för människor och naturen. Vi vill att beslut relaterade till jakt ska flyttas närmre de som berörs, ge markägare och jägare mer inflytande i förvaltningen och viltvårdspolitiken. Centerpartiet vill flytta tillbaka jakt- och viltvårdsuppdraget till Svenska Jägarförbundet och vi vill inrätta en Viltmyndighet för en mer fungerande jakt.

Isak From, ledamot i miljö och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den ökar attraktionen att bo på landsbygden och skapar jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

Elin Segerlind, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, Vänsterpartiet.
Jakten är en viktig del av livet för många människor i vårt land. Det behöver finnas med när politiken hanterar de olika intressen och mål som ofta behöver vägas mot varandra i frågor om viltvård, skogsbruk och många andra områden.

Maria Gardfjell, riksdagsledamot Miljöpartiet
Jägarna utför ett viktigt arbete för Sveriges viltvård och är ofta en god kunskapskälla om den lokala naturen och djurlivet i ett område. Människan har jagat djur i tusentals år, och under människans historia har det varit en förutsättning för att överleva. Idag bedrivs jakt av olika anledningar. Jakten ska bedrivas med hänsyn och respekt till djur och natur och Miljöpartiet tar avstånd från jaktformer där djuren löper särskilt stor risk att utsättas för lidande.