Vildsvin har observerats två gånger i Slottsskogen på Öland. Även spår, bök och spillning från vildsvin har hittats. Fastighetsverket har nu ansökt om dispens till Länsstyrelsen på skyddsjakt eftersom det råder jaktförbud i Slottsskogen enligt reservatsföreskrifterna. 

– Vi ser allvarligt på detta och agerade kvickt när vi fick signaler om att det finns vildsvin i naturreservatet, säger Anders Magnusson, fastighetschef på Fastighetsverket till Ölandsbladet

– Det är ett viktigt naturvårdsområde och används flitigt av besökare till slottsområdet. Det finns en stor risk att viktiga naturvärden förstörs genom bökning, fortsätter Magnusson. 

Ännu har de inte fått tillstånd till skyddsjakt, men om de får dispens kommer Fastighetsverket att anlita jägare som är skickliga på vildsvinsjakt.