Viltmästarutbildningen som hålls vart tredje år på Öster Malma och skulle ha gått av stapeln 2021 flyttas nu fram ett år på grund av coronapandemin.

Utbildningen är Svenska Jägareförbundets äldsta och längsta och löper över drygt 7 månader. Hälften av platserna på utbildningen är idag avsatta för sökande med minst två års studier på universitet eller högskola. Den andra halvan är avsedd för sökande som gått den traditionella vägen som jaktelever, minst 3 x 10 månader på godkända jaktelevsplatser och 12 månaders praktik krävs då för att vara behörig att söka.

Nu meddelar Jägareförbundet att utbildningen 2021 skjuts upp till 2022 på grund av coronarisken. Utbildningen blandar elever och gästföreläsare från hela landet och eleverna interneras dessutom på Öster Malma vilket gör att förbundet inte anser det vara ansvarsfullt att genomföra utbildningen.