radjurvinterViltolyckor med rådjur ökar över hela landet med undantag för Blekinge. Orsaken till detta är flera. Bland annat har rådjursstammen ökat. En annan orsak tror man är att flera jägare har valt att jaga vildsvin istället.

– Det har lett till att fler jägare bytt till spetshund, som kan användas till både vildsvin och älg, istället för rådjurshund, säger Mats Berg på Nationella Viltolycksrådet till SVT Nyheter.

Man ser ändå att det kan komma att ske en förändring vad det gäller rådjursjakten.

– Vi kan se att efterfrågan på rådjurshundar är hög och att det är långa väntelistor hos uppfödarna, fortstätter Mats Berg.

Arkivbild: Johan Olsson